Resources

Břinek

6.gif

Značení matek

matka_bila_16.jpg

Náhodná fotografie

18.JPG

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 21 
prosinec 2017
PÚSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kalendář svátků:

Včera: Jitka
Dnes: Mikuláš
Zítra: Ambrož a Benjamín

Absolventská práce (1. díl) - Význam chovu včel

  Před rokem mě kontaktovala studentka vyšší odborné školy Radka Kotalová, jestli bych ji nezdělil pár informací, jak chovám včely. Důvodem bylo, že si obor včelařství zvolila za absolventskou práci. Zodpověděl jsem ji tedy ochotně všechny otázky. V létě slečna úspěšně dostudovala školu (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě (www.zemedelka.opava.cz)) a tak jsem se jí optal, zda by mě práci neposkytla. Souhlasila, tak jsem se pustil s chutí do čtení. Jelikož mě práce připadla poměrně zajímavá a pro včelaře přínosná, dohodnul jsem se slečnou Radkou, že její diplomovou práci zveřejníme u nás na webu. Protože je ale práce rozsáhlá, zveřejníme ji zde postupně, jako miniseriál.

 

 

1 Úvod

     Pravděpodobně každý z nás se někdy z jakýchkoliv důvodů setkal se včelou. Buď osobně nebo skrze včelích produktů, nejčastěji pravděpodobně skrze med. Zatouží-li se někdo dozvědět o životě včel, není problém pořídit si patřičnou literaturu, či si v dnešní době informace získat přes internet. Čím dál méně je ale těch, kteří mohou člověka osobně vtáhnout do kouzla života včel. Naštěstí se někteří takoví ještě najdou. A velmi často a rádi se se svými zkušenostmi, radami a zážitky podělí s ostatními.

     Včelařství je obor, který velice obdivuji. Je zvláštní už jen to, že podle fyzikálních zákonů není možné, aby včela byla schopna létat. Její křídla jsou velmi malá na to, aby zvedla své baculaté tělíčko ze země. Ale včely stejně létají.

     Tak, jako se pro některé jedince stalo včelařství koníčkem, také mně tato záliba v chovu včel přivedla k důkladnějšímu pozorování tohoto hmyzího druhu. A také proto o něm píši v této absolventské práci. Zaměřím se na začínající včelaře, kteří by se chtěli tomuto koníčku věnovat. Odvětví včelařství je velmi široké téma a nebude možné se zabývat úplně všemi disciplínami, které se ke včelám řadí.

     Za cíl si kladu zhodnotit význam chovu včel a jejich přínos pro člověka v současné době. Absolventskou práci jsem rozdělila do dvou hlavních kapitol – část teoretickou a praktickou. V první části uvádím význam chovu včely medonosné, jejich produkty, složení včelstva včetně organizace uvnitř úlu a na jaké nemoci mohou uhynout. Včelařství provází člověka velmi dlouhou dobu, takže o historii včel se zmíním také. Druhá kapitola naznačuje, co má mladý, začínající včelař udělat, aby s chovem mohl začít, co vše je potřebné si pořídit, jak by se mělo se včelstvem správně pracovat. Taky se zmíním o ekonomice odvětví včetně dotací. Nakonec uvedu statistiku včelařství a včelstev od roku 1990 do roku 2008 a dovozu a vývozu českého medu.

 

 

2 Teoretická část

2. 1 Význam chovu včelstev

     Chovem včelstev se rozumí chov včely medonosné. Význam včel v životním prostředí je nesporný. Hlavní národohospodářský význam včelařství spočívá v opylovací činnosti. Opylování zvyšuje výnosy zemědělských plodin; například u řepky olejky o 30%, u slunečnice o 40%, u jabloně až o 50%. Včela medonosná je při snůšce věrná jednomu druhu květu. Znamená to, že si vybere určitý druh rostliny a tu navštěvuje tak dlouho, dokud z něj získávají sladinu. Většina lidí si myslí, že hlavním významem včelaření jsou včelí produkty, což ovšem není pravda. Důvodem tohoto smýšlení je podle mého názoru lidská povaha. Člověk chce užitek vidět na vlastní oči a právě ve včelích produktech ho vidí. Opylovací činnost včel člověka ani nenapadne, jelikož nevidí důsledky a důkazy. Bere to jako samozřejmost. Hlavní význam včelařství si člověk uvědomí teprve tehdy, kdyby se stala nějaká katastrofa a včely by uhynuly.

     Včela sbírá ke své obživě pyl (samčí pohlavní buňky rostlin). Současně zprostředkovává jeho přenos z květu na květ a tím i opylení rostlin. Velká část rostlin je odkázána na přenos pylu hmyzem, které se nazývají entomofilní. K těmto rostlinám se řadí všechny ovocné plodiny a luskoviny, jeteloviny, olejniny, velká část léčivých rostlin a jiné. Bez opylení tyto rostliny nasadí semena buď jen  v menším množství a nižší kvalitě, nebo nenasadí semena vůbec.

     Včela má také významný podíl na tvorbě a ochraně krajiny.

     Další význam včel medonosných spočívá v produkci medu, vosku, propolisu, mateří kašičky, jedu a pylu. Všechny tyto produkty člověk zpracovává pro svou potřebu. V některých zemích světa jsou také včelám odebírány trubčí kukly a larvy jako tzv. včelí maso. V poslední době je také u nás aktuální tzv. ozářená voda.

     Včela slouží také jako vyhledávačka barevných kovů - v nektaru a pylu obsažené kovy indikují místo s větším nalezištěm mědi, olova, zinku a manganu.

     Podle Přidala, profesora na Masarykově univerzitě v Brně, se na těle včely může zachytit přípravek biologického charakteru sloužící k ochraně zdravotního stavu rostlin. Včela navštíví miliony květů, a proto je tento přenos velmi účinný.

     Jelikož mají včely citlivý čich, jsou v dnešní době vycvičovány na hledání drog či výbušnin.

     Včely podporují duševní a fyzické aktivity člověka (včelaře). Vyzařování energie ze včelího společenství dodává sílu a spolu s konzumací včelích produktů zpomaluje stárnutí a zvětšuje vitalitu člověka (CHOV VČEL V SYSTÉMU TRVALE UDRŽITELNÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 2008-2008).

     Chov včel má rovněž kulturní význam. Včelařství se pro mnoho lidí stalo přitažlivým a věnují mu svůj čas. Starají se, aby se chov včel zdárně rozvíjel a současně byl významným pomocníkem zemědělské výroby.