Resources

Břinek

6.gif

Značení matek

matka_bila_16.jpg

Náhodná fotografie

16.JPG

Kdo je online

Právě připojeni - hostů: 21 
prosinec 2017
PÚSČPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kalendář svátků:

Včera: Jitka
Dnes: Mikuláš
Zítra: Ambrož a Benjamín

Absolventská práce (7. díl) - Ekonomika včelaření

3. 2 Ekonomika včelaření

     Pokud se hodnotí ekonomický přínos včelařství, tak 80-90% připadá pěstitelům plodin (zemědělci, sadaři, zahrádkáři) díky opylovací činnosti a 20-10% chovateli včel díky včelím produktům. Odborníci spočítali, že každé včelstvo přináší pro naši zemi ročně "přírodní výnos" v hodnotě asi 40 tisíc korun. Včelařství je podnikání i hobby. Koníček je to ale celkem drahý.

3. 2. 1 Dotace

     Dotace je forma státní finanční podpory, která je poskytována za přesně specifikovaných podmínek na přesně specifikovaný účel a je jedním z ekonomických nástrojů státní politiky (QUALITY CENTRUM, spol. s r. o., dostupné na: http://certifikace-iso.cz/poradenstvi-dotace).

     Podle předsedy Českého svazu včelařů Luďka Sojky jsou v současné situaci, kdy je v celé Evropě zaznamenáván úbytek včelstev i chovatelů, jakékoliv podpory v oboru včelařství nezbytné. Včelař dnes ovšem nemůže spoléhat na to, že mu dotace bude „přinesena do domu“, ale musí se vždy poměrně kvalitně seznámit s textem dotačního titulu, přihlásit se a očekávat, že mu dotace bude nebo nebude přiznána. Podmínkou každé dotace je nejprve zainvestovat a pak očekávat přiznáním dotace zmírnění nákladů.

Ø      Podpora českých včelařů ze společných prostředků EU a ČR

     V současné době upravuje podmínky poskytnutí evropské dotace nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecních podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh. Zprostředkovatelem je Státní zemědělský intervenční fond, který působí jako zprostředkovatel finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

     Nařízení vlády č. 285/2007 Sb. chovatelé včel mohou čerpat dotace prostřednictvím pěti základních opatření:

·        technická pomoc – pořádání vzdělávacích kurzů, seminářů, přednášek a přednášek pro děti,

·        boj proti varroáze – úhrada nákladů sloužící k prevenci nebo léčení varroázy,

·        racionalizace kočování včelstev - nákup zařízení pro kočování a provádění kočování,

·        úhrada nákladů na rozbory medu – úhrada na fyzikálně-chemický rozbor medu,

·        obnova včelstev – chov včelích matek a pořízení nových nástavkových úlů po zimním úhynu včelstev, za jehož příčinu stanovila Státní veterinární správa nakažlivé onemocnění.

     Tuto dotaci, v níž má podíl ČR ve výši 50 %, stejně tak i EU, využívají včelaři na 100%. Tento dotační titul se „hodí“ spíše pro chovatele s počtem do 50 včelstev.

     Žádost o dotaci podává SZIF občanskému sdružení, které soustavně působí v oblasti chovu včel nejméně po dobu 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém je podána žádost o dotaci na opatření, a dále sdružuje nejméně 50% chovatelů včel v České republice, evidovaných podle zvláštního právního předpisu. (ZÁSADY, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO ROK 2009).

Ø      Státní podpora

     Podmínky získání dotace určují Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2009 na základě § 2a § 2d zákona č. 252/1997 Sb.

     Zprostředkovatelem je Ministerstvo zemědělství. Pro včelaře je přidělen dotační program 1.D za účelem zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. Včelař může dostat dotaci na včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno[1] až do výše 180 Kč na jedno včelstvo.

     Včelař podává žádost u základní organizace Českého svazu včelařů, jejímž je členem a neorganizovaný včelař u základní organizace ČSV, na jejímž území má umístěná včelstva.

Ø      Podpora Moravskoslezského kraje

     Podle „Dotačního programu poskytování příspěvků na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2010" se poskytují neinvestiční dotace (příspěvky). Příspěvky jsou poskytovány za účelem stabilizace a zvýšení stavů včelstev a povznesení chovu včel jakožto významného odvětví zemědělství.

     Poskytnutí příspěvku podléhá v souladu s ustanovením §37 zákona č. 129/2000 Sb.

     Příspěvky jsou poskytovány jednotlivým včelařům na pořízení předmětu příspěvku,

a) kterým vždy musí být nejméně tři oddělky včel ze šlechtitelského chovu, a to každý oddělek na minimálně pěti rámkách či v jednom nástavku úlu,

b) a kterým dále mohou být nové nástavkové úly s oddělitelným dnem, a to jeden úl na každý oddělek včel,

c) u začínajících včelařů může dále být předmětem příspěvku pořízení 1 až 3 kg voskových mezistěn, jednoho včelařského kuřáku nebo ochranných pomůcek pro jednoho včelaře.

     Zprostředkovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, který poskytuje příspěvky na základě žádosti žadatele. Příspěvek se poskytuje ve výši maximálně 50 %; začínajícím[2] včelařům ve výši maximálně 75 % uznatelných nákladů. Příspěvek se poskytuje ve výši nejméně 3 000 Kč a nejvýše 25 000 Kč. (VEŘEJNÁ SPRÁVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, dostupné na: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz).

Ø      Podpora českých včelařů z Programu rozvoje venkova

     Pokud se včelaření pro mladého včelaře stane zálibou, později může svá včelstva rozšířit a stát se profesionálním včelařem (nad 50 včelstev) a čerpat dotace z Programu rozvoje venkova, který náleží spíše těmto včelařům.

     Na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 mohou také včelaři žádat o dotace z opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků.

     O poskytnutí dotace rozhoduje Státní zemědělský intervenční fond na základě Žádosti o dotaci a Žádosti o proplacení. Kontaktním místem pro žadatele dotace pro předkládání veškeré dokumentace je příslušný RO SZIF[3] podle místa realizace projektu.

     Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu po rozvoj venkova (EAFRD), na základě nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky, na základě Programu rozvoje ČR na období 2007-2013 stanovily záměr, kterým lze podpořit chov včel ve všech členských státech EU. Jedná se o trvalé stanoviště pro chov včel – úly, haly na získávání, zpracování a skladování včelích produktů, technologie pro získávání a zpracování včelích produktů (viz příloha č. 3).

3. 2. 2 Pořizovací náklady začínajícího včelaře

     Chovat včely stojí peníze. Ve včelaření se nelze obejít bez jednotlivých včelích pomůcek a některé z nich jsou docela drahé. Také je možno pořídit si potřebné pomůcky již od končícího včelaře levněji, ale mnoho z nich jsou již staré a poškozené a mohou přenášet nemoci. Proto je lepší pořídit si pomůcky nové, nepoškozené.

     Začátečník si opatřuje z počátku jen nejdůležitější pomůcky, poté se mohou postupně přikupovat další.

 

                  Včelí pomůcky                                             Kupní cena v Kč

Ø      pro 3 včelstva

·         3 zateplené včelí úly 39x24              11 880,-

                     9 nástavků, 3 dna, 3 víka

·         90 rámků                                             1 944,- (21,60 x 90 rámků)

·         3 mateří mřížky                                      450,- (150 x 3 mřížky)

·         9 kg mezistěn                                      1 305,- (145 x 9 kg)

·         včelařský drátek                                        39,-

·         3 včelstva                                            4 500,- (1500 x 3 včelstva)

 

Ø      pro práci ve včelstvu

·         1 dýmák                                                   432,-

·         1 rozpěrák                                                114,-

·         1 smetáček                                                54,-

·          včelařský klobouk+rukavice                    544,-

·         roják                                                          360,-

·         sluneční tavidla                                      1 200,-

Ø      pro sklizeň medu

·         4 rámkový medomet                                9 460,-

                  s ručním pohonem

·         nádoby na med                                       1 600,-

·         1 medové sítko                                          483,-

·         odvíčkovací vidlička                                     159,-

·         smyk kulatý                                               463,-

                                                                          

                                                                                  celkem 34 987,-

 

     Jak vidíte, cena začínajícího včelaře není vůbec malá. Je nutné si ale uvědomit, že některé pomůcky se nekupují každý rok a vydrží dlouhou dobu. Příkladem může být např. včelí úl, který  vydrží několik let a stojí necelé 4 000 Kč.

 

3. 2. 3 Náklady včelaře v  průběhu roku

     Během roku si včelař musí sáhnout do peněženky také. Musí včelám zajistit léčiva, nakoupit cukr na zimu a další důležitosti.

     Mezi náklady včelaře v průběhu včelařského roku patří především cukr. Roční spotřeba cukru na včelstvo je 20 – 25 kg, kdy 1 kg stojí asi 15 Kč. Na 1 úl to vychází v průměru 350 Kč. Při úhynu matky se musí pořídit matka nová. Inseminovaná[4] matka stojí  kolem 1000 Kč, neinseminovanou matku je možno pořídit za 150 – 350 Kč. Do nákladů je nutno zahrnout pravidelné údržby (nátěry úlů, vyvařování vosku z rámků), cestu ke včelstvu  a také strávený čas prací se včelami. V každé organizaci ČSV se platí určitý členský příspěvek, jehož výši má každý svaz jiný. V příspěvku je zahrnuto také pojištění např. proti vandalismu, při otrávení včel apod.

 

3. 2. 4 Výnosy včelaře

     Výnosy jsou každý rok jiné, jelikož jsou každý rok jsou jiné snůškové podmínky. V dobrých letech se dá v našich podmínkách ze včel vytočit až 80 kg medu na včelstvo. V průměru to však vychází na 25-30 kg medu. Med se prodává okolo 100 Kč/1 kg. Možnost je také prodeje propolisu, jehož cena se pohybuje okolo 1000 Kč/1 kg, prodej pylu kolem 250 Kč/ 1kg; 10 g mateří kašičky stojí asi 145 Kč. Z přebytku vosku se vyrábějí svíčky a jiné figurky. Cena se pohybuje okolo 15 – 100 Kč, záleží na množství použitého vosku.

     Jak už bylo napsáno na začátku, nejdůležitější význam chovu včel je v opylovací činnosti. Opylování ovšem z ekonomického pohledu jde mimo včelaře.

     První 3 až 4 roky jsou učební dobou, ve které začínající včelaři získávají poněkud hlubší znalosti a zkušenosti, aby se mohl počet včelstev zvýšit na 5 až 10. V této době by se nemělo hledět příliš na výnosy.

 

3. 2. 5 Jak učinit včelařství rentabilním

     Karl Weiss uvádí, že podmínky, jak učinit včelařství rentabilním, jsou všude jiné. Jedním z vlivů může být např. počasí. Státy ve středu Severní Ameriky, některé oblasti v Argentině, v Mexiku, v Brazílii a Austrálii na základě lepších povětrnostních podmínek a pastvy včely snášejí mnohokrát více medu než v ČR.

     Existuje několik základních doporučení, jak učinit včelařství rentabilním:

a) Počet včelstev a vynaložený čas

     Včelařství se stane rentabilním, jestliže se dosáhne jistého počtu včelstev. Nástroje k zacházení se včelami se potřebují stejně nezbytně pro jedno včelstvo jako pro několik. S více včelstvy se zkracuje čas, nutný pro péči o jedno včelstvo. S 15 – 20 včelstvy se dosáhne prvního stupně ekonomického včelaření. Od 30 včelstvech nahoru se včely stávají ekonomickým faktorem.

b) Vložený kapitál a zisk

     O pořizovacích nákladech začínajícího včelaře jsem se již zmiňovala v kapitole Pořizovací náklady začínajícího včelaře. K základní výbavě tedy patří včelstva, úly a pracovní nástroje. Tyto výdaje má včelař pouze na počátku, v budoucnu si včelař množení včel a některé další záležitosti provádí sám.

     Při výpočtu zisku je především rozhodující sklizeň medu, ale samozřejmě také jiné faktory. Jestliže včelař prodává také matky a další včelí produkty, zisk samozřejmě roste.

     Vytvořit kalkulaci pro všechny včelaře stejně, je absurdní. Podmínky na jednotlivých stanovištích jsou příliš rozdílné. Jestliže si někdo vypracuje vlastní kalkulaci, platí jen pro něho a nikdo jiný se jí nemůže řídit. Nehledě na to, že ceny se kraj od kraje a rok od roku mění.[1] Zazimovaným včelstvem se rozumí včelstvo, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm (odlišná míra se přepočítává).

[2] Za začínajícího včelaře je pro účely tohoto programu považována fyzická nebo právnická osoba, která včelstvo nevlastnila ke dni 31. prosince 2009, ale ke dni podání žádosti o poskytnutí žádosti včelstvo vlastní.

[3] RO SZIF – regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu příslušný k administraci dané žádosti o dotaci.

[4] Inseminovaná matka je uměle oplodněna; včely jsou klidnější, výnosy bývají větší, včely mají dobrý čistící pud.